IMG_2903
IMG_2904
IMG_2905
IMG_2906
previous arrow
next arrow

รู้จัก ปงผาง escape

ปงผาง escape เป็นโครงการท่องเที่ยวชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทากาศเหนือ อ.แม่ทา จ.ลำพูน โดย เทศบาลตำบลทากาศเหนือ ชุมชนปกาเกอะญอทั้ง 3 พื้นที่ในโครงการ และคณะก้าวหน้า

พื้นที่ที่แทบจะเรียกได้ว่า unseen แห่งนี้ เปิดรับนักท่องเที่ยวปีหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน เดือนละ 4-5 ทริปในฤดูหนาวเท่านั้น เพื่อให้กระทบวิถีชุมชนและธรรมชาติน้อยที่สุด ครอบคลุมพื้นที่หมู่บ้านเล็กๆ ของชาวปกาเกอะญอบนเทือกเขา 3 แห่ง คือ ผาด่าน | แม่สะแงะ | ปงผาง เป็นชุมชนในเขตพื้นที่ป่าสงวนบนเขา รายล้อมด้วยธรรมชาติของป่าและธารน้ำ ผู้คนที่เป็นมิตร ห่างไกลความวุ่นวาย ไร้สัญญาณติดต่อโลกภายนอกไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรืออินเตอร์เน็ต เหมาะเจาะลงตัวกับการพักชาร์จพลัง

และรายได้ที่เกิดขึ้นยังส่งตรงถึงชุมชนทั้งสามแห่งผู้เป็นเจ้าบ้านอีกด้วย

★ การท่องเที่ยว ปงผาง escape ไม่แนะนำสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี และ ผู้ที่อายุมากกว่า 65 ปี รวมทั้งผู้ที่เคลื่อนไหวร่างกายไม่สะดวก เนื่องจากการเดินทางทางถนนหลายช่วงผ่านเส้นทางทุรกันดาร ทางเดินในชุมชนบางช่วงมีความชันสูง รวมทั้งอาจต้องเดินเป็นระยะทางค่อนข้างไกลด้วย

ปงผางมีอะไร?

  • ธรรมชาติสวยงาม ป่าไม้ ลำธาร
  • หมู่บ้านกลางหุบเขา วิถีชีวิตของชุมชนปกาเกอะญอ
  • อาหารพื้นถิ่น รสชาติดีเลิศ

เดินทางมาที่นี่อย่างไร?

การเดินทางจะออกสตาร์ท ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลทากาศเหนือ (พิกัด: https://goo.gl/maps/pGUxHqwzEBd8jhVF9) โดยจะมีรถ 4WD ขับขึ้นไปตามเส้นทางโดยผู้ชำนาญการเส้นทาง เนื่องจากตลอดเส้นทางเป็นถนนลูกรัง และพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง จึงไม่แนะนำให้นักท่องเที่ยวนำรถส่วนตัวขึ้นไปด้วยตนเอง
หนีเมืองใหญ่แห่งความวุ่นวาย มาเที่ยว ปงผาง escape กับ แพ็คเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน ราคาเพียง 3,950.- / คน จองเลย !
Map Virtual 360°