IMG_2903
IMG_2904
IMG_2905
IMG_2906
previous arrow
next arrow

รู้จักปงผาง escape

ปงผาง escape เป็นโครงการท่องเที่ยวชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทากาศเหนือ จ. ลำพูน ซึ่งจัดทำขึ้นครั้งแรกในหน้าหนาว ปี พ.ศ. 2564 น. พื้นที่ท่องเที่ยวแห่งนี้จะเปิดรับนักท่องเที่ยวเฉพาะในฤดูหนาวเท่านั้น ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ชุมชนชาวปกาเกอะญอบนเทือกเขา 3 แห่ง 1. ผาด่าน 2. แม่สะแงะ และ 3. ปงผาง ซึ่งล้วนเป็นชุมชนในเขตพื้นที่ป่าสงวน ที่อยู่อาศัยของพี่น้องชาวปกาเกอะญอกว่า 99% ในหมู่บ้านเล็กๆ บนเขาล้อมรอบด้วยเส้นทางธรรมชาติที่ unseen และแม้น้ำลำธารที่งดงามไหลตัดผ่านหมู่บ้าน โครงการนี้จัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือจากคณะก้าวหน้าและ ประชาชนชาวปกาเกอะญอใน 3 ชุมชน โดยรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งสิ้น จะจัดสรรให้กับชุมชนทั้งสามแห่ง

ปงผางมีอะไร?

  • ธรรมชาติสวยงาม ป่าไม้ ลำธาร
  • หมู่บ้านกลางหุบเขา วิถีชีวิตของชุมชนปกาเกอะญอ
  • อาหารพื้นถิ่น รสชาติดีเลิศ

เดินทางมาที่นี่อย่างไร?

การเดินทางจะออกสตาร์ท ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลทากาศเหนือ (พิกัด: https://goo.gl/maps/pGUxHqwzEBd8jhVF9) โดยจะมีรถ 4WD ขับขึ้นไปตามเส้นทางโดยผู้ชำนาญการเส้นทาง เนื่องจากตลอดเส้นทางเป็นถนนลูกรัง และพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง จึงไม่แนะนำให้นักท่องเที่ยวนำรถส่วนตัวขึ้นไปด้วยตนเอง
หนีเมืองใหญ่แห่งความวุ่นวาย มาเที่ยว ปงผาง escape กับ แพ็คเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน ราคาเพียง 3,450.- / คน จองเลย !
Map Virtual 360°